Willighe Vanckenis

Sander Briké is één van de acteurs van het theatergezelschap Willighe Vanckenis. Normaal deinst hij niet terug voor een stevige lap tekst van Shakespeare of Ibsen. De roman De Toverberg van Thomas Mann verwerken was dan ook iets helemaal anders, maar niet minder interessant. “Ik zit bij de ‘Ideeëngroep’ van het project Kreis und Linie: wij doorworstel(d)en de tekst om er op de scène iets mee te kunnen. Hans Castorp doet in het sanatorium waar zij n neef verblijft zo veel wijsheid op, dat hij ‘klaar’ is met het leven en bereid is te sterven in WO I. De figuren die hij ontmoet, staan allen symbool voor een filosofische stroming. Het zijn zeer interessante personages om neer te zetten. Maar het project gaat echter veel verder dan theater alleen, dat maakt Kreis und Linie net zo uniek.”

Evert De Maeyer kan dit alleen maar beamen. De Toverberg lezen deed hem heel anders kijken naar de geschiedenis en de wereld, maar deel uitmaken van de ‘Lichaamsgroep’ is telkens opnieuw een ware openbaring. “De repetities op de Alvinnenberg, een centrum voor mensen met een beperking, staan open voor iedereen; ook kwetsbare groepen zijn welkom. Ik vind het erg waardevol wat daar gebeurt: iedereen kan zijn eigen ding doen, maar toch schijnt iedereen zijn plek in het geheel te vinden. Ik doe er heel veel indrukken op die ik nergens anders krijg. Het is bij na utopisch wat we daar ervaren: de communicatie tussen iedereen gaat precies vanzelf. Ik doe mijn hoedje af voor de bezielers Jerry Olbrechts en Ilse Wijnen die dit verwezenlijken. Op vraag van de mensen in Alvinnenberg werkten wij dit jaar rond De kleine zeemeermin, een figuur die net als Hans Castorp erg veel ziet en leert, wijsheid opdoet, ook al moet ze veel pijn lijden.”

“Wat er op Amateurama in de Predikherenkerk zal gebeuren, is ook voor ons spannend,” zeggen Sander en Evert samen, “want de performances zijn nooit twee keer hetzelfde. Boodschap voor de mensen die zelf niet betrokken zijn bij het project, maar toch nieuwsgierig zijn naar wat er nu precies allemaal gebeurt bij ons: kom kijken, en laat je verrassen! Ook door de expo VARÀSZHEGY.” Sander: “Als ik al één ding geleerd heb sinds de start van Kreis und Linie in 2014 is het wel dit: dat je best zo authentiek mogelijk reageert op wat je voorgeschoteld krijgt. Net dat is wat er hoort te gebeuren op scène als je een personage zo geloofwaardig mogelijk moet spelen.” Evert voegt daar nog aan toe: “Ik heb het volste vertrouwen in Jerry dat het goedkomt. En ik hoop dat hij zijn tomeloze energie behoudt en dat hij dingen als dit blijft ondernemen.”