Willighe Vanckenis

Willighe Vanckenis betekent “vrijwillige gevangenis”, een 17de-eeuws beeld dat staat voor de liefde.

We spelen bij voorkeur repertoireteksten. We schuiven daarbij eigentijdse thema’s naar voren, met aandacht voor de spanning tussen groepen en individuen, de blik van de kijker, de patronen in een mensenleven, de redenen voor samenzijn en engagement.

De expliciete keuze voor traditionele teksten belet niet dat we in elke enscenering veel belang hechten aan de choreografie van het lichaam. Ook experimenteren we met verschillende kunstvormen: film, literatuur, muziek, architectuur en beeldende kunsten.

We werken graag samen met anderen. Een vaste stek hebben we niet. We zijn theaternomaden die dezelfde zorgvuldig ontworpen decorstukken in verschillende voorstellingen steeds nieuwe betekenissen geven.

Ze spelen 'verantwoordelijkheid/responsability op zaterdag 27 april.