Move2Create

Move2Create is een creatieve praktijk van menselijke verbinding en groei waar volwassenen hun kracht ontdekken via dans & beweging door samen met anderen te creëren. In alle initiatieven staat het creatieve proces van deelnemers centraal. Volwassenen worden steeds uitgedaagd om hun eigenheid te ontdekken en zichzelf te uiten op hun unieke manier. Vanuit deze persoonlijke benadering is het doel om mensen bij elkaar te brengen om samen vanuit echtheid te creëren, ervaringen te delen en plezier te beleven met het lichaam als werkinstrument.

Move2Create wil de speelsheid in ieder prikkelen om zo beweging tot stand te brengen in de maatschappij. Dit wordt gerealiseerd door actie te ondernemen, experimenten op te zetten en samen creaties te maken. Hierbij staat telkens de beleving centraal.

Op www.Move2Create.be kan je alle informatie over projecten, workshops en het aanbod op maat bekijken of volg ons via de Facebook-pagina.

De voorstelling van Move2Create en Vormingplus speelt op donderdag 26 april in 30CC/Wagehuys.