Kneph

KNEPH COLLECTIEF (vzw) KNEPH is een sociaal-artistiek atelier waar via eigenzinnige reflectie en multimediale actie diepgaande artistieke processen kunnen gerealiseerd worden.

KNEPH biedt ruimte, aanmoediging, coaching en veiligheid aan kwetsbare kunstenaars, die zich om eender welke reden in de marge van het reguliere kunstencircuit bevinden. Kwetsbaarheid beperkt zich niet enkel tot maatschappelijke uitsluiting, iedere mens is kwetsbaar.

KNEPH gelooft dat kwetsbaarheid een kwaliteit kan zijn en kunstzinnigheid essentieel menselijk is. Daarom ontwikkelde KNEPH zich tot een plek waar verschillende werelden elkaar ontmoeten: de insiders en de outsiders (een insider is iemand die in het kunstcircuit zijn plek gevonden heeft; een outsider is degene die daarbuiten staat). Het atelier verruimt op die manier de traditionele visie op sociaal-artistieke werking.

KNEPH werkt organisch, labyrinthisch ... de werkcirkels overlappen elkaar.

Wekelijkse ateliers zijn de spil, het COLLECTIEF, waar kunstenaars elkaar ontmoeten, coaching krijgen om hun eigenzinnig parcours vorm​ te​ geven...
Ze werken ook projectmatig (ad hoc) of nemen deel aan externe ateliers in samenwerking met partners. (EXTRA MUROS)
Naast de actieve leden, de raad van bestuur ... zijn er tal van steunende sympathisanten, de denktank ... die mee de bezielende adem geven aan KNEPH.