Foto Collectief Leuven

Fred Loosen

“Foto Collectief Leuven is een nieuwe vereniging met 25 leden die zich focussen op ‘pure’ fotografie. Tijdens onze teammeetings maken we tijd om elkaars werk constructief te bespreken, organiseren we workshops en gaan we op uitstap. We zijn heel open met elkaar, maar beseffen tegelijkertijd dat fotografie een zeer individuele aangelegenheid is. Een foto becommentariëren kan rap persoonlijk worden en dat is niet de bedoeling natuurlijk. In onze vereniging is er ook plaats voor anderstaligen: onze tweede voertaal is Engels. We zijn dan ook een heel diverse groep. En dat sluit mooi aan bij het thema van de tentoonstelling nu.
Binnen de context van 'Amateurama' zorgen we dat iedereen die zin heeft om mee te doen, kan meedoen. Een rode draad vinden is niet makkelijk, maar met een thema als diversiteit kunnen we veel kanten op. Van mij kan je allicht modelfotografie verwachten. Dat is mijn specialiteit en het type fotografie waarin ik me het meest kan vinden.”