Foto Collectief Leuven

Foto Collectief Leuven is een vereniging met 25 leden die zich focussen op ‘pure’ fotografie. Tijdens de teammeetings maken ze tijd om elkaars werk constructief te bespreken, organiseren ze workshops en gaan ze op uitstap.

De leden zijn heel open met elkaar, maar beseffen tegelijkertijd dat fotografie een zeer individuele aangelegenheid is. Een foto becommentariëren kan rap persoonlijk worden en dat is niet de bedoeling natuurlijk.

In de vereniging is er ook plaats voor anderstaligen: de tweede voertaal is Engels. Foto Collectief Leuven is dan ook een heel diverse groep.

Binnen de context van 'Amateurama' zorgen ze dat iedereen die zin heeft om mee te doen, kan meedoen.

De expo is geopend op vrijdag, zaterdag en zondag.