Electronic Hippies

Jan Vossen aka deejay Roger is een van de twee Electronic Hippies, een zij project van vzw Movement of Unexpected Pleasure. “We hebben de ambitie om het muzikale erfgoed van de hippies te conserveren. Van de hippiemuziek kennen de meeste mensen alleen de bekendste nummers van de bekendste groepen nog, maar er zij n zoveel onbekende pareltjes gemaakt. We willen deze graag terug nieuw leven inblazen. Wie het hippiegevoel nog niet kent, dompelen we helemaal onder in de hippiecultuur. Voor wie het wel kent, voelt het aan als heerlij k thuiskomen.”

“Sinds enkele jaren werken we samen met Skoop vzw aan een ander project: Skoopwaves. Hiermee stellen we vrij e muziek beschikbaar voor amateurcineasten. Het is trouwens de manier waarop we Skoop leerden kennen, vandaar dat ze ook dit jaar weer van de partij zij n met visuals en filmprojectie.”

“Op Amateurama duiken we voor het tweede jaar op rij de kelder van de schouwburg in voor een onvervalste happening. Je kan komen kij ken naar Monterey Pop met
muziek van Simon & Garfunkel, The Who, Janis Joplin …
Het festival waar deze film over gaat, was niet meer of niet minder de trigger voor de hippiecultuur. Voor en na de film draaien we een heerlij ke mix van bekende en onbekende hippiemuziek. De hippie-inkleding van de kelder maakt het helemaal af."